Triatlon

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is het ook dit jaar weer het voornemen een persoonlijk kampioenschap van onze vereniging te organiseren. Organisator is wederom Herman Lonink, in samenwerking met het bestuur.

 Ook dit seizoen wordt weer gekozen voor de vorm van de triatlon (voor de ins en outs wordt verwezen naar het bijgevoegde wedstrijdreglement.)

  Voor de te maken caramboles wordt het libre gemiddelde van de regiocompetitie) aangehouden.

De finale wordt in de tweede helft van april 2073 mits de locatie dit toelaat, (met 8 finalisten) gehouden, waarbij de resultaten uit de poule wedstrijden niet worden meegenomen.
Klik hier voor uitleg en spelregels van de onderlinge competitie.

Klik hier voor de poule-indeling en speeldata.

Klik hier voor de tussenstanden.