Uit de oude doos

1 december 1980


   Van links naar rechts: H. Brands, J. Hakkert (voorz.), G. J. Scholten, A. Poorter, A. J. Dogterom (secr.), H. Dollekamp (penningm), G. Krabbenbos, H.J. ter Welle (staand bij het biljart), M. Pullen (achter ter Welle staand), H.J. Klein Velderman, H. Blankenstijn, J. Bous, G. Wissink, J. Volkerink, J. ten Hove

februari 1994


Afscheid van E. van der Veen als lid en wedstrijdleider van de biljartgroep Anholtskamp.