Etiquette

Het is gebruikelijk om bij de aanvang van een partij de tegenstander een hand te geven en hem een prettige partij te wensen.

De bewondering voor een op mooie wijze gemaakte carambole van de tegenstander kan tot uiting worden gebracht door b.v. met de vingers te "knippen".

Na het missen van een carambole dient U onmiddellijk en zonder commentaar naar Uw plaats te gaan.

Het bewerken van de pomerans wordt zodanig gedaan, dat dit de andere speler niet stoort.

Het is in het belang van beide spelers, dat alles wat concentratieverlies teweeg kan brengen, wordt vermeden.

Praat niet met omstanders, indien de tegenpartij aan de beurt is.

Als omstander houdt men zich rustig / stil !

Hebt U als eerste de partij beŽindigd dan wacht U met het losschroeven van de keu tot de tegenstander zijn gelijkmakende beurt heeft voltooid.

Houd bij het losschroeven van de keu en het opbergen hiervan ook rekening met de andere biljarttafels waar nog partijen bezig kunnen zijn.
Wacht tot ook deze partijen zijn afgelopen, ook deze spelers hebben recht op een rustige partij biljarten.

Als de partij is beŽindigd feliciteert U de tegenstander, indien hij gewonnen heeft cq. u bedankt hem voor de prettige partij.
Daarna dankt U de arbiter en de schrijver voor de verleende medewerking.